Category: Izvještaji

0

Volujica I – brdo koje grli Bar

MARŠRUTA Stari pristan(luka Bar) –Velji vrh-Novi repetitor- uvala/plaža Bigovica-man.sv.Ilije –kamenolom Luke –Stari pristan,Kružna tura DATUM 25.12.2022.god. VR.POLASKA 07: 50h VR.DOLASKA 16:10 h VODIČ Igor Maraš , (pomoćni Branka Adžić I Olivera Božanović) UČESNICI Mira...

0

FUNDINA – od Gornje Vrbice do vrha Heljm

MARŠRUTA FUNDINA – od Gornje Vrbice 420mnm do vrha Heljm 987mnm DATUM 16.01. 2022g VR.POLASKA 8i30h VR.DOLASKA 16h VODIČ Rajko Mićković UČESNICI Milena Andrijašević, Mira Kostić, Edita.F.Bradarić,Ivan Šćepanović,Jelena Milutin,Petar Ivanović, Đina Markuš, Branka Adžić,...

0

Gusar 1907m , Sinjavina

MARŠRUTA Štitarica-Gusar-katun Bunarine-Provalija-Štitarica (kružna tura) DATUM 26. 09. 2021.g. VR.POLASKA 09:15h VR.DOLASKA 18:oo-18:3oh VODIČ Dragoljub Krgović UČESNICI Tatjana Krgović, Edita Files Bradarić, Jelena Milutin, Ivica Surjan, Mira Kostić, Vesna Nikolić, Petar Ivanović, Rajko Mićković,...

0

Planinica 2330m, Durmitor

MARŠRUTA Bosača – Crepulj poljana – D.iG. Ališnica – Planinica i nazad DATUM 14.07.2021. VR.POLASKA 7.30 VR.DOLASKA 16.30 VODIČ Edita Files Bradarić UČESNICI Mira Kostić, Branka Adžić, Jelena Milutin, Petar Vujačić, Rajko Mićković, ukupno...

0

Ždrebarnik 2114m- Kučke planine

MARŠRUTA Korita – Kotski katun – Ždrebarnik i nazad DATUM 4.07.2021. VR.POLASKA 8:20 VR.DOLASKA 18.30h VODIČ Edita Files Bradarić UČESNICI Mira Kostić, Rajko Mićković, Petar Ivanović, Jelena Milutin, Vesna Nikolić, Ivica Surjan,Radojko Bošković, ukupno...