RUKOVODSTVO KLUBA

3.11.2022.

Predsjednica: Edita Files Bradarić,

Sekretarica:  Olivera Božanović

Članovi upravnog odbora:

Pavle Bandović, Edita Files Bradarić, Mira Kostić, Rajko Mićković, Saša Petrović, Aleksandar Marđonović, Petar Ivanović

Predsjednik Skupštine: Branislav Brano Perović

Ostali članovi Skupštine:

 1. Budimir Barjaktarević
 2. Branka Adžić
 3. Jelena Milutin
 4. Vuk Šestović
 5. Jelena Mrdak
 6. Milena Andrijašević
 7. Ivan Šćepanović
 8. Snežana Ivanović
 9. Dušan Delić
 10. Tatjana Krgović
 11. Milenko Novaković
 12. Mirjana Radović
 13. Ivana Mujović
 14. Olivera Božanović

11.10.2018.

Predsjednica: Edita Files Bradarić,

Sekretarica:  Mira Kostić (do 13.03.2020), Olivera Božanović

Članovi upravnog odbora:

Pavle Bandović, Mira Kostić, Vesna Lakuš, Saša Petrović, Rajko Mićković, Aleksandar Marđonović

Predsjednik Skupštine: Branislav Perović

Ostali članovi Skupštine:

 1. Budimir Barjaktarević
 2. Branka Adžić
 3. Ljljana Milić
 4. Vuk Šestović
 5. Jelena Mrdak
 6. Milena Andrijašević
 7.  Ivan Šćepanović
 8. Snežana Ivanović
 9. Dušan Delić
 10. Tatjana Krgović
 11. Milenko Novaković
 12. Mirjana Radovi,
 13. Petar Vujačić  
 14. Olivera Božanović

 

RUKOVODSTVO KLUBA OD OSNIVANJA

19.1.2001.

Predsjednik Ratko Popović, sekretar Dušan Delić, blagajnik Branko Božović

Ostali članovi  predsjedništva: Aleksandar  Đurašković, Zorica Manojlović, Dragan Bulatović,Božo Zajović,.

27.3.2003.

Predsjednik Aleksandar  Đurašković, sekretar Dušan Delić

Ostali članovi predsjedništva: Edita Files Bradarić, Gordana Jovović, Branko Božović, Bojan Mandić, Predrag Bracović.

31.1.2004.

Predsjednik Aleksandar  Đurašković, sekretar  Dušan Delić

Ostali članovi predsjedništva: Edita Files Bradarić, Snežana Vuksanović, Ksenija Đurišić, Bojan Mandić, Branko Božović, Miloš Velimirović, Predrag Bracović.

3.2.2005.

Predsjednik Aleksandar  Đurašković, sekretar Edita Files Bradarić

Ostali članovi predsjedništva:  Snežana Vuksanović, Ksenija Đurišić, Pavle Bandović, Miloš Velimirović, Predrag Bracović.

31.1.2007.

Predsjednik Aleksandar  Đurašković, sekretar Edita Files Bradarić

Ostali članovi predsjedništva:  Pavle Bandović, Jelena Mrdak, Dušan Delić, Ivan Šćepanović, Snežana Vuksanović.

24.2.2011.

Predsjednik Aleksandar Đurašković, sekretar Milena Andrijašević

Ostali članovi upravnog odbora: Edita Files Bradarić, Pavle Bandović, Jelena Mrdak, Saša Petrović, Goran Lasica

14.2.2013.

Predsjednik Aleksandar Đurašković, sekretar Milena Andrijašević

Ostali članovi upravnog odbora: Edita Files Bradarić, Pavle Bandović, Jelena Mrdak, Saša Petrović, Rajko Mićković.

20.2.2014.

Predsjednik Aleksandar Đurašković, sekretar Milena Andrijašević

Ostali članovi upravnog odbora: Edita Files Bradarić, Pavle Bandović, Mira Kostić, Saša Petrović, Rajko Mićković.

26.2.2015.

Predsjednik: Edita Files Bradarić,

Sekretar i član upravnog odbora: Mira Kostić

Ostali članovi upravnog odbora:

Pavle Bandović, Vesna Lakuš, Saša Petrović, Rajko Mićković, Aleksandar Marđonović