RUKOVODSTVO KLUBA

26.2.2015.

Predsjednik: Edita Files Bradarić,

Sekretar: Mira Kostić

Ostali članovi upravnog odbora

Pavle Bandović, Vesna Lakuš, Saša Petrović, Rajko Mićković, Aleksandar Marđonović.

Nadzorni odbor

Budimir Barjakatarević (predsjednik), Ljiljana Milić i Branka Adžić, članovi

 

RUKOVODSTVO KLUBA OD OSNIVANJA

19.1.2001.

Predsjednik Ratko Popović, sekretar Dušan Delić, blagajnik Branko Božović

Ostali članovi  predsjedništva: Aleksandar  Đurašković, Zorica Manojlović, Dragan Bulatović,Božo Zajović,.

27.3.2003.

Predsjednik Aleksandar  Đurašković, sekretar Dušan Delić

Ostali članovi predsjedništva: Edita Files Bradarić, Gordana Jovović, Branko Božović, Bojan Mandić, Predrag Bracović.

31.1.2004.

Predsjednik Aleksandar  Đurašković, sekretar  Dušan Delić

Ostali članovi predsjedništva: Edita Files Bradarić, Snežana Vuksanović, Ksenija Đurišić, Bojan Mandić, Branko Božović, Miloš Velimirović, Predrag Bracović.

3.2.2005.

Predsjednik Aleksandar  Đurašković, sekretar Edita Files Bradarić

Ostali članovi predsjedništva:  Snežana Vuksanović, Ksenija Đurišić, Pavle Bandović, Miloš Velimirović, Predrag Bracović.

31.1.2007.

Predsjednik Aleksandar  Đurašković, sekretar Edita Files Bradarić

Ostali članovi predsjedništva:  Pavle Bandović, Jelena Mrdak, Dušan Delić, Ivan Šćepanović, Snežana Vuksanović.

24.2.2011.

Predsjednik Aleksandar Đurašković, sekretar Milena Andrijašević

Ostali članovi upravnog odbora: Edita Files Bradarić, Pavle Bandović, Jelena Mrdak, Saša Petrović, Goran Lasica

14.2.2013.

Predsjednik Aleksandar Đurašković, sekretar Milena Andrijašević

Ostali članovi upravnog odbora: Edita Files Bradarić, Pavle Bandović, Jelena Mrdak, Saša Petrović, Rajko Mićković.

20.2.2014.

Predsjednik Aleksandar Đurašković, sekretar Milena Andrijašević

Ostali članovi upravnog odbora: Edita Files Bradarić, Pavle Bandović, Mira Kostić, Saša Petrović, Rajko Mićković.