Plan akcija u 2012. godini

Na Skupštini kluba organizovanoj 16. februara 2012, usvojen je sljedeći plan akcija:

Januar

Akcija

Datum

Vodič

Bjelasica-Jezerine

02.01.2012.

Aco Đurašković

 Rvaši – Karuč – Bobija

08.01.2012.

Milena Andrijašević

Lovćen

15.01.2012.

Edita Files Bradarić

Obod-Belveder

22.01.2012

Pajo Bandović

Peuta-Sjenica-Medun

29.01.2012.

Rajko Mićković

   Februar

Akcija

Datum

Vodič

Brajići-Ograđenica (PPT)

05.02.2012.

Branislav Guberinić

Donja-Gornja Lastva-Vrmac

25.02.2012.

Jelena Mrdak

   Mart

Akcija

Datum

Vodič

Jegorov put-Praskavica- Braići

4.03.2012.

Milena Andrijašević

Kopaonik (skijanje)

11-18.03.2012.

Aleksandar Đurašković

Suka Grude

11.03.2012.

Bato Guberinić

 Lovćen-Pobori-Ivanova korita

25.03.2012 

Pavle Bandović 

Dobrota – Zalazi – Krstac

31.03.2012.

Dragoljub Krgović

   April

Akcija

Datum

Vodič

Hum Orahovski

8.04.2012.

Edita Files Bradarić

Kurs za markirante

13-15.04.2012.

PSCG- PK “Prekornica”

Goliska transferzala, Kraljevo

21-22.04.2012.

Pavle Bandović

 

22.04.2012.

 

+Kurs za markirante

+Kanjon Cijevne

+Pešački maraton KO-L-KO

27-29.04.2012.

29.04.2012.

28-29.04.2012.

PSCG- PK “Prekornica”

Aleksandar Đurašković

PK “Vjeverica”

Maj

Akcija

Datum

Vodič

Brotnjik

6.05.2012.

Branko  Božović

Sinjajevina (Polja-Ckara-Ružica)

13.05.2012.

Dragoljub Krgović

Veruša – Bukumirsko jezero – Veruša

20.05.2012.

Aleksandar Đurašković

+Orjenski maraton

+Zabojsko jezero

25-27.05.2012.

27.05.2012.

PK “Subra” H.N

Jelena Mrdak

 Jun

Akcija

Datum

Vodič

Transferzala ”J.Pančić” Kopaonik

1-3.06.2012.

Aleksandar Đurašković

Pločnik

3.06.2012.

Edita Files Bradarić

Goransko-Smr.Stabna-Plužine

9-10.06.2012.

Branka Adžić

Veruša-XV susret planinara Balkana

15-17.06.2012.

PK “Gorica”

 

24.06.2012.

 

 

Jul

Akcija

Datum

Vodič

Bjelasica (Vranjak-Goleš-Biogradsko jezero)

1.07.2012.

Aleksandar Đurašković

Durmitor (Žabljak-Dobni do)

7-8.07.2012.

Dragoljub Krgović

Sinjajevina (Štitarica-Gusar-Lipovo)

15.07.2012.

Dragoljub Krgović

Povlenski vrhovi- Valjevo

21-22.07.2012.

Milena Andrijašević

Treskavac

22.07.2012.

Rajko Mićković

 

29.07.2012.

 

   Avgust

Akcija

Datum

Vodič

“Dani Gorice“ na Bukumirskom jezeru

3-5.08.2012.

PK “Gorica”

+Prokletije (Maja Kolata)

+Memorijalni uspon na Komove

11-12.08.2012.

12.08.2012

Dragoljub Krgović

PK “Kom”, Andrijevica

Crvena greda

19.08.2012.

Jelena Mrdak

Cmiljevica-Hajla

25-26.08.2012.

Pavle Bandović

   Septembar

Akcija

Datum

Vodič

Šarganska osmica (Mokra Gora-Dobrun)

1-2.09.2012.

Milena Andrijašević

Pivske planine

8-9.09.2012.

Pavle Bandović

Veliki i Mali Zebalac

1609.2012.

Pavle Bandović

Rajac-dan čistih pl.Srbija

22-23.09.2012.

Aleksandar Đurašković

   Oktobar 

Akcija

Datum

Vodič

Lovćen

7.10.2012.

Jelena Mrdak

Uspon na Vučiji zub-Orjen

12,13,14.10.2012.

PD „Vučiji zub“,Trebinje

Pusti Lisac

21.10.2012.

Edita Files Bradarić

Vrsuta

28.10.2012.

Branimir Guberinić

Novembar

Akcija

Datum

Vodič

Žabljak Crnojevića

4.11.2012.

Jelena Petrović

 

11.11.2012.

 

 

18.11.2012.

 

Budoš-Povija

25.11.2012.

Edita Files Bradarić

   Decembar

Akcija

Datum

Vodič

 

2.12.2012.

 

 

9.12.2012.

 

 

16.12.2012.

 

Dečić

23.12.2012.

Branimir Guberinić

 

30.12.2012.

 

You may also like...

1 Response

  1. Milena Andrijašević Milena Andrijašević каже:

    Bravo i tri put zdravo planinarima PK „Gorice“-radite i samo radite u kontinuitetu, to je garant opstanka! Pozdrav i da smo živi i zdravi još godina sto….

Оставите одговор