IZVJEŠTAJ SA AKCIJE: Jegorov Put

MARŠRUTA

Braići-Miločer i obrnuto Miločer- Braići

DATUM

4.mart.2012god.

VR.POLASKA

8:00h

VR.DOLASKA

17:00h

VODIČ

Milena Andrijašević

UČESNICI

Milomir Rakonjac, Milenka Bulatović, Milena Andrijašević, Predrag Perković, Milenko Novaković, Slavica Petrović, Vanja Radovanović, Mira Kostić, Branimir Guberinić, Rajko Mićković, Dejan Milić, Pavle Bandović, Tatjana Krgović, Dragoljub Krgović, Branka Adžić, Vesna Lakuš, Slavica Vukčević, Blažo Vukčević, Olivera Božanović, Marija Arturović, Maša Lečić

KRATAK OPIS AKCIJE:
Pun minibus pomalo „zaribalih planinara zbog duže pauze“ kreće na akciju prema moru.U autobusu se delimo na dve grupe, poštujući želje planinara za smerom kretanja na stazi.Grupu, koja ide „nizbrdo“ vodi M.Andrijašević a drugu, koja ide „uzbrdo“ vodi R.Mićković.
Itinerer grupe 1: Braići (9:10min.)-tvrđava Kosmač-Lovačka kuća-izvor Mrtvica-Manastir Duljevo(12:30min.)-Manastir Rustovo-Čelobrdo-Jegorov put-Manastir Praskvica(14:30min.)-Miločer (115:40min.)
Itinerer grupe 2:Miločer (9:45min.)-Manastir Praskvica-Jegorov put-.)-Manastir Rustovo–Čelobrdo-Ograđenica-Goli vrh (1087mn/v)-tvrđava Kosmač-Braići(15:30min.)
Grupa planinara PK“Gorica“ Podgorica prošla je stazu Istorije i Duhovnosti Paštrovića kao i Života Jegora.
Koraci kroz Istoriju vode nas kroz vekove(XIV-XIX)-borbre sa Ugarima, Mlečanima, Turcima , Austrijancima i nažalost, među plamenima (12)na prostoru Paštrovića i moru.Kao i svaka borba, tako i ove, imale su cilj, žrtve i pobednika/poraženog.Sve Ovo je negde zapisano, ugrađeno ili sakriveno u dušama učesnika čija se priča prenosila s kolana na koleno ,pa se čuje i danas.
Značajni lokaliteti, koji su svedoci istoriskih zbivanja na ovom prostoru su:Goli vrh-1087mn/v i tvrđava Kosmač.
Sadžaj Duhovnog života je mnogo bogatiji.Svedoci postojanja i trajanja su manastiri:Duljevo, Rustovo i Praskvica.Pojedinosti, po kojima se ovi manastiri razlikuju, su freskopisanje, spravljanje meomirisa i melema kao i priprema za štempanje knjiga.Ne sme da se zaborave i manastirske riznice sa bibliotekama kao i „Sto od Pravde“-Bankada.
Tu je i „plod desetogodišnjeg rada“jednorukog ,visokog oficira Carske Rusije-Jegera Stroganova,Jegorov put.
Jegor je stigao iz Rusije brodom u Budvu a potom u manastir Praskvicu, koju je izabrao za utočište , nadu i oprost za greh.Ćuteći je nosio svoju tajnu a dane je provodio radeći na izgradnji kamenog puta, koji povezuje more sa Čelobrdom (selo iznad Miločera ).Životni krug Jegora i njegove ćarke Jekatarine započeo je negde daleko ali se okončao baš ovde, sticajem čudnih okolnosti (neuzvraćena ljubav Jekatarine i mladog avanturističnog oficira, dvoboja Jegora i nesuđenog zeta i „begom iz života“ ćerke i oca).Mermerna ploča sa njihovim imenima ugrađena je u temelj ovog manastira.
Čudnu životnu priču Vida Ognjenović je pretočila u dramu „Jegorov put“ koju je sama postavila na scenu budvanskog teatra gde je Jegorov lik pripao glumcu Svetozaru Cvetković.
Od slavnih Paštrovića spomenućemo Svetog Stefana Štiljanović , rođenog u Crmnici-Zabes, u XVI veku. Pamti se kao blagorodan čovjek i dobročinitelj a samo prezime (štiljan-štit) upućuje ,da je bio predvodnik Paštrovića u mnogim borbama.
U XIX veku živeo je poslanik i pisac Stefan Mitrov Ljubuša (1824 god. rođen od majke Kate i oca Mitra).Interesantna je priča kako je ovaj poznati pisac dobio ime-na raskrsnici od slučajnog, prvog prolaznika!Stefan je svoje detinjstvo više provodio sa ocem na moru nego u školi jer ih nije bilo, tako je do 14.godine provodio vrijeme i može se reći ,bio nepismen. Onda počinje samoopismenjavanje koje ga dovodi na visoke funkcije i rezultira više napisanih književnih djela (Kanjoš Macedonović,Skočidjevojka, Pop Andović novi Obilić..).Redak je književnik kome je zavičaj podigao spomenik u Budvi.
Izabrana planinarska tura , delom ide po transverzali PPT „Orjen-Lovćen-Rumija“a ostatak su „bočne staze“ kojima se priključujemo s mora ili s kopna.Išli u smeru“odozdo –s mora“ ili „odozgo-s Braića“ prelazite visinsku razliku oko 1000m a dužina , zavisi od izabrane „priključnice-bočne staza“ koja je u našem slučaju ,za jednu grupu bila 12km. a za drugu 20km. Vreme provedeno na sunčanim padinama Paštrovića trajalo je od 9-16h.

Tekst napisala Milena Andrijašević a fotografije su Dragoljuba Krgović

Оставите одговор