IZVJEŠTAJ SA AKCIJE: Izvor Morače

MARŠRUTA

Dragovića Polje-Bojići-Ljevišta-Vrago Do

DATUM

10.05.2012.

VR.POLASKA

7:00

VR.DOLASKA

18:30

VODIČ

Mira Kostić

UČESNICI

Mira Kostić, Branka Adžić, Milenko Novaković, Olivera Božanović, Blažo Vukčević, Tatjana Krgović, Slavica Petrović

 

KRATAK OPIS AKCIJE: Iz Podgorice krećemo sopstvenim kolima prema Mioski, prelazimo preko mosta na Morači u Dragovića Polju i putujemo asfaltnim putem do sela Bojići, gdje se i završava asfalt, a počinje pešačenje makadanskim putem. Nakon kraćih priprema u 8:50 otpočinje spuštanje ka Ljevištu gdje na samoj obali Morače pravimo prvi odmor u dužini 15min.

Odatle počinje uspon, kozijom stazom, djelimično markiranom, ka katunu Vrago Do, zašto će nam trebati oko 3 sata hoda. Uz put pravimo više kraćih predaha da se sačekamo, fotografišemo i okrijepimo.
Katun Vrago Do se nalazi na istočnoj padini Lole u koga stižemo u 12:50. Samo ime govori na kakvom se mjestu nalazimo gdje sa svih strana štrče u nebo strmi vrhovi. Odozgo, od Lole, sipari (točila) od kamena i šljunka a dolje prema Morači provalija. Katun je nekad imao 5-6 koliba a sada samo dve. Tu pravimo glavni odmor u jedinstvenom ambijentu. Brežuljci, gdje su kolibe, već su ozeleneli a padine ka izvoru su još pod snegom a prošarani su i obronci okolnih visova.


Odmah ispod katuna, u dubokom kanjonu, izvire rijeka Morača u vidu jakog vrela i stropoštava se dole niz više manjih kaskada prema Ljevištima. U ovom periodu izvor je posebno bogat vodom. Kanjon Morače, od njenog izvorišta do Ljevišta je veoma strm i dubok, sa obe strane oivičen ogromnim stjenama, koje se izdižu „nebu pod oblake“. Staza pored, je veoma uska i strma pa je pravo čudo kako njome prolaze konji sa tovarom, a i ljudi.
Nazad u Bojiće stižemo u 16:50, „otpuštamo ručne kočnice“ na kolenima, sedamo u kola i grabimo prema Podgorici gdje stižemo u 18:30.

Mira Kostić

You may also like...

2 Responses

  1. momir каже:

    najlepsi dio gorne morace je javirje

  2. momir каже:

    najlepsi dio gorne morace je javorje

Оставите одговор