Žijovo

Žijovo je planinski masiv ograničen sa istoka i jugoistoka rijekom Cijevnom i državnom granicom prema Albaniji, sa jugozapada Ćemovskim poljem, sa zapada rijekom Moračom, sa sjevera i sjeveroistoka Malom rijekom i dolinom Veruše, a sa istoka Toračem i Širokarom. Reljef je bogat kraškim oblicima. Prema jugozapadu od planinskih vrhova, zemljište […]