IZVJEŠTAJ SA AKCIJE: Veruša – u susret XV okupljanju planinara Balkana

MARŠRUTA

Podgorica-Veruša-Bukumir-Maglič

DATUM

20.05.2012

VR.POLASKA

7:00

VR.DOLASKA

18:30

VODIČ

Aco Đurašković

UČESNICI

Milomir Rakonjac, Slavica Petrović, Milija Babović,Đina Markuš, Mira Kostić, Predrag Perković,Milena Andrijašević, Edita Files Bradarić,Rajko Mićković,Miloš Velimirović, Dejan Milić, Ljilja Milić,Saša Petrović, Jelena Petrović,Jelena Mrdak, Šole

KRATAK OPIS AKCIJE: Odlazak za Verušu imao je za cilj da u okviru priprema za XV.Susret planinara Balkana izvršimo provjeru staza nakon zimskog perioda, kojima će se organizovati planinarske tureu toku Susreta.

Rajko Mićković je sa još četvoro naših planinara prošao stazu na potezu: Mokra-katun Bušat-vrh Magliča-Širokar-pogled na Rikavačko jezero-Mokra.
Edita je sa brojnijom grupom obišla stazu koja vodi: od Veruše-preko Solomona-Ubovog dola-Bukumirskog jezera-Torač i povratak na Mokru.

Ja sam sa dve dame pravio uvid na Planinici.

Prošli smo stazom od Odmarališta do Solomona i nazad na Verušu. Na ovoj najkraćoj stazi ispostavilo se da postojeća planinarska markacija prestavlja glavni problem. Markacija je razvučena, namerno oštećena, djelimično zarasla i predstavlja veliki problem za kretanje po terenu koji je ispregrađivan imanjima seljana. Ta staza se mora još jednom proći i objeležiti.
Kad su se sve grupe planinara vratile sa staza i skupile kod Dječijeg Odmarališta sledilo je kratko osveženje na krivini od Veruše a zatim sledio je povratak za Podgoricu.

Izvještaj podneo: Aco Đurašković

Fotografije: Saša Petrović

Оставите одговор